W jakich sytuacjach znajduje zastosowanie fotopułapka?

Fotopułapka jest niewielkim urządzeniem przeznaczonym do monitorowania w dyskretny sposób wydzielonego chronionego albo obserwowanego obszaru. Dla kogo fotopułapka może być przydatna?

Fotopułapka – co to jest?

Fotopułapka w wydaniu nowoczesnym jest po prostu mini kamerą, ale wyposażoną dodatkowo w czujnik ruchu. Urządzenie działa najczęściej na baterie, których zapas energii może wystarczyć na bardzo długo, ponieważ fotopułapki przez większość czasu pozostają w trybie uśpienia. Kamera zostaje załączona dopiero wówczas, gdy czujnik fotopułapki zarejestruje ruch. Fotopułapka zarejestruje więc każdy ruch, który zaistnieje na objętym teleobiektywem obszarze.

Fotopułapka – do czego może zostać wykorzystana?

Fotopułapki są często stosowane w lasach i dlatego niekiedy używana jest nazwa kamery leśne. Służą jako bezinwazyjne urządzenia do monitorowania i liczenia zwierzyny, szczególnie chronionej, ale bywają montowane jako monitoring przeciw złodziejski przy miejscach składowania drewna. Dlatego ta użyteczność fotopułapek może i jest przenoszona do prywatnych posesji oraz firm, gdzie fotopulapki chronią mienie firmowe przed złodziejami, wspomagając nierzadko inne elementy monitoringu.

Fakt, że fotopułapki mogą pracować np. w lasach, nawet z dala od ludzkich siedzib, jest spowodowany tym, że urządzenia wyposażono w moduł GPS. Dzięki temu niektóre z tych urządzeń mają nie tylko łączność z internetem, ale i mogą wysłać na zakodowany numer telefonu MMS-a albo poinformować o zrobieniu nagrania e-mailem. Tego rodzaju użytkowana fotopułapka do ochrony posesji albo fotopułapka do ochrony magazynu firmowego szybko poinformuje właścicieli o zaistniałym wtargnięciu, a ci będą mogli szybciej podjąć właściwe w takich sytuacjach kroki.

Technologia w służbie leśnika

Fotopułapki – gdzie kupić?

Fotopułapki są urządzeniami spotykanymi najczęściej w ofertach sklepów myśliwskich oraz w specjalistycznych ofertach dla leśników. Jednakże nie jest to jedyne miejsce i obecnie możemy dokonać zakupu fotopułapki również w sklepach ogrodniczych z wszelakiego rodzaju sprzętem pokroju kosiarek, czy spryskiwaczy. Ponadto w sklepach z lepszym sprzętem ogrodniczym można kupić fotopułapki przez internet.